“Mały ZUS”

Prowadzisz niewielką firmę i osiągasz niewielkie przychody? Od 01.01.2019 możesz opłacać tzw. „mały” ZUS, aby móc skorzystać z tej opcji opłacania: • musisz prowadzić działalność gospodarczą (DG) na podstawie wpisu do CEIDG lub innych przepisów szczególnych, • a Twój przychód z tytułu DG w poprzednim roku kalendarzowym (jeśli prowadziłeś ją przez cały rok) nie może…
Przeczytaj więcej