Garncarska 15; 64-500 Szamotuły
+ 48 603 616 244
biuro@brnc.pl

Oferta

Doskonale wiemy jak wysokie są oczekiwania Klientów, dlatego w sposób elastyczny i indywidualny traktujemy każde powierzone nam zlecenie. Oferujemy profesjonalne wsparcie w każdej sprawie księgowo-rachunkowej w konkurencyjnych cenach.
Współpracujemy z licznymi przedsiębiorstwami z różnych sektorów gospodarki.

RYCZAŁT EWIDENCJONOWANY

* naliczanie podatku;
* sporządzanie rozliczeń ryczałtu;
* prowadzenie rejestrów VAT i sporządzanie odpowiednich deklaracji VAT, VAT-UE (kwartalnych lub miesięcznych);
* sporządzenie rocznych deklaracji podatkowych;
* sporządzenie ewidencji wyposażenia oraz ewidencji środków trwałych i wartości niematerialnych i prawnych

PODATKOWA KSIĘGA PRZYCHODÓW I ROZCHODÓW

* prowadzenie księgi przychodów i rozchodów (KPiR);
* naliczanie zaliczek na podatek dochodowy;
* sporządzenie ewidencji wyposażenia oraz ewidencji środków trwałych i wartości niematerialnych i prawnych;
* prowadzenie rejestrów VAT i sporządzanie odpowiednich deklaracji VAT, VAT-UE (kwartalnych lub miesięcznych);
* sporządzenie rocznych deklaracji podatkowych;
* rozliczanie kosztów użytkowania pojazdów na podstawie prowadzonej ewidencji przebiegów;
* rozliczanie transakcji wewnątrzwspólnotowych oraz exportu / importu towarów

KSIĘGI HANDLOWE

* prowadzenie ksiąg handlowych (KH);
* sporządzenie sprawozdań finansowych (bilans, rachunek zysków i strat RZiS);
* naliczanie zaliczek na podatek dochodowy;
* sporządzenie ewidencji wyposażenia oraz ewidencji środków trwałych i wartości niematerialnych i prawnych; prowadzenie rejestrów VAT i sporządzanie odpowiednich deklaracji VAT, VAT-UE (kwartalnych lub miesięcznych);
* sporządzenie rocznych deklaracji podatkowych;
* rozliczanie kosztów użytkowania pojazdów na podstawie prowadzonej ewidencji przebiegów;
* rozliczanie transakcji wewnątrzwspólnotowych oraz exportu / importu towarów

KADRY I PŁACE

* sporządzanie umów o pracę , zleceń i umów o dzieło i wystawianie do nich rachunków;
* sporządzanie list płac, sporządzanie miesięcznych deklaracji ZUS;
* wyliczanie miesięcznych i rocznych z tytułu wynagrodzeń: ZUS oraz podatku dochodowego;
* sporządzanie dokumentacji do ZUS w celu wypłat zasiłków chorobowych i macierzyńskich pracowników i Zleceniobiorców;
* sporządzanie rocznych rozliczeń podatkowych pracowników PIT11

SZKOLENIA BHP

* prowadzenie szkoleń wstępnych, okresowych BHP;
* prowadzenie rejestrów wypadków;
* sporządzanie protokołów powypadkowych;

INNE

* sporządzanie sprawozdań do GUS;
* zakładanie działalności gospodarczej;
* prowadzenie teczek akt osobowych pracowników;
* roczne rozliczenia PIT osób fizycznych