Garncarska 15; 64-500 Szamotuły
+ 48 603 616 244
biuro@brnc.pl

“Mały ZUS”

“Mały ZUS”

Prowadzisz niewielką firmę i osiągasz niewielkie przychody? Od 01.01.2019 możesz opłacać tzw. „mały” ZUS, aby móc skorzystać z tej opcji opłacania: • musisz prowadzić działalność gospodarczą (DG) na podstawie wpisu do CEIDG lub innych przepisów szczególnych, • a Twój przychód z tytułu DG w poprzednim roku kalendarzowym (jeśli prowadziłeś ją przez cały rok) nie może przekroczyć 30-krotności kwoty minimalnego wynagrodzenia obowiązującego w grudniu poprzedniego roku (tj. 2100 * 30 = 63000 zł – limit przychodu za rok 2018). W przypadku, kiedy w poprzednim roku rozpocząłeś, zakończyłeś lub zawieszałeś DG, przez co prowadziłeś ją tylko przez część roku, limit którego nie mógł przekroczyć przychód z działalności jest odpowiednio niższy. Nie skorzystasz z „małego” ZUS, jeśli w poprzednim roku:

sprawdź czy możesz zaoszczędzić i  od 01.01.2019 opłacać z tytułu prowadzonej działalności tzw. "mały" ZUS. Pamiętaj na rejestrację masz tylko 7 dni.

1. prowadziłeś DG krócej niż 60 dni,

2. rozliczałeś się w formie karty podatkowej i korzystałeś ze zwolnienia sprzedaży od podatku VAT (warunki te musisz spełniać łącznie).

3. podlegałeś ubezpieczeniom społecznym lub ubezpieczeniu zdrowotnemu także z tytułu innej pozarolniczej działalności (np. jako wspólnik spółki jawnej)

4. spełniasz warunki do opłacania „preferencyjnych składek”, tj. składek od zadeklarowanej kwoty nie niższej niż 30% minimalnego wynagrodzenia

5. wykonujesz dla byłego bądź obecnego pracodawcy to co robiłeś dla niego jako pracownik w bieżącym lub poprzednim roku kalendarzowym.

Niższe składki na ubezpieczenia społeczne możesz opłacać maksymalnie przez 36 miesięcy w ciągu ostatnich 60 miesięcy kalendarzowych prowadzenia działalności gospodarczej. Jakie dokumenty zgłoszeniowe musisz złożyć jeśli chcesz skorzystać z „małego ZUS” Powinieneś przekazać do ZUS: • wyrejestrowanie z ubezpieczeń (ZUS ZWUA) z kodem tytułu ubezpieczenia zaczynającym się od 05 10, 05 12, jeśli kontynuujesz prowadzenie działalności prowadzonej w 2018 r. • zgłoszenie do ubezpieczeń społecznych (ZUS ZUA) albo – jeśli podlegasz wyłącznie ubezpieczeniu zdrowotnemu – zgłoszenie do tego ubezpieczenia (ZUS ZZA) z kodem tytułu ubezpieczenia rozpoczynającym się od 05 90 albo 05 92 (kod tytułu ubezpieczenia przewidziany dla osób z rentą przyznaną z tytułu niezdolności do pracy). Dokumenty te musisz przekazać w terminie 7 dni liczonymi od: • 1 stycznia (czyli do 8 stycznia 2019 r.) – jeśli kontynuujesz prowadzenie działalności prowadzonej w 2018 r. albo też jeśli z końcem grudnia zakończyłeś okres ulgi „preferencyjne składki” (wyrejestruj się z ubezpieczeń z kodem 05 70 albo 05 72 i zgłoś z kodem 05 90 albo 05 92), • pierwszego dnia prowadzenia działalności gospodarczej lub wznowienia działalności gospodarczej, • pierwszego dnia, w którym będziesz spełniał warunki do korzystania z „małego ZUS” (np. skończyłeś okres „preferencyjne składki” w trakcie roku).

źródło: zus.pl

Niższe składki na ubezpieczenia społeczne możesz opłacać maksymalnie przez 36 miesięcy w ciągu ostatnich 60 miesięcy kalendarzowych prowadzenia działalności gospodarczej.